Welkom bij Apotheek de Hamershof – Apotheek De Hamershof – Leusden

Apotheek De Hamershof

De Brouwerij 14 3831 ND Leusden Tel:033-4943441

Welkom bij Apotheek de Hamershof

Over de apotheek

Apotheek de Hamershof opende in 1980 haar deuren in winkelcentrum De Hamershof. De huidige gevestigd apotheker, de heer F.L.W.M. Rieter, is sinds 1997 werkzaam in de apotheek. De beherend apotheker, mevrouw J. Koller is in september 2019 begonnen. Momenteel is er tevens een apotheker in opleiding tot specialist ‘Openbaar Apotheker’ werkzaam: Dhr  Y. Hussein. Het team bestaat verder uit 8 gediplomeerde apothekersassistentes, twee leerling apothekersassistentes, een administratief medewerkster, een ondersteunend medewerkster, een huishoudelijk medewerkster en 2 bezorgers.

Inschrijven bij Apotheek de Hamershof

Als u voor het eerst medicijnen haalt bij Apotheek de Hamershof, hebben wij een aantal gegeven van u nodig: uw NAW-gegevens, telefoonnummer,  geboortedatum en verzekeringsgegevens. U kunt dit aan ons doorgeven via het inschrijfformulier dat u van ons ontvangt. Als u meerdere gezinsleden wilt inschrijven, dient u voor ieder afzonderlijk een eigen formulier in te vullen. Wij vragen u zich bij deze intake te legitimeren. Tevens vragen wij uw toestemming om, in het kader van uw behandeling,   uw  relevante gegevens met andere zorgverleners uit te mogen wisselen (zie verder onder kopje ‘privacy’).

Aanbieden van uw recepten

Door uw recept in te leveren bij de apotheek sluit u een behandelovereenkomst met de apotheker. Dit houdt in dat de apotheek u informeert over alle zaken die van belang kunnen zijn bij het gebruik van uw medicijn. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via de bijsluiter.

Balie

Vanzelfsprekend worden de recepten die u ons aanbiedt aan de balie, direct klaargemaakt en zo volledig mogelijk aan u verstrekt.

Witte en blauwe receptenbus

Indien u niet wilt wachten bij het afgeven van uw recept of  buiten openingstijden een recept wilt aanbieden, dan kunt u gebruik maken van onze witte receptenbus die aan de voorgevel van de apotheek hangt of van de blauwe receptenbus die aan het nummerapparaat bevestigd is. Indien u uw recept vóór 12.00 uur in de bus deponeert, krijgt u doorgaans de volgende dag een afhaalbericht via de mail of per sms. Denkt u wel aan de vermelding van uw essentiële gegevens op het recept, zoals uw naam, adres en geboortedatum.

Bij de huisarts aangevraagde recepten

U krijgt een afhaalbericht, indien de medicatie voor u klaar staat; dit is meestal binnen twee werkdagen. Op basis van een getrokken volgnummer wordt u dan geholpen.

Recept aan de balie                             → wordt direct afgeleverd                                                             
Recept in receptenbus vóór 12.00 uur → af te halen de volgende werkdag na 13.00 uur
Herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts vóór 12.00 uur → af te halen na twee werkdagen na 13.00 uur

Uw herhaalrecepten van de apotheek

Heeft u eerder een recept aangeboden aan de apotheek waarvan slechts een gedeelte is verstrekt (dit kunt u controleren op ons patiëntenetiket op de geneesmiddelverpakking waarop vermeld staat ‘nog te herhalen’) dan kunt u deze herhaalrecepten bij ons aanvragen aan de balie of via mail, fax of onze website www.apotheekdehamershof.nl.

Pro-actief herhaalservice ‘Herhaalgemak’

Deze herhaalservice houdt in dat de apotheekmedewerker voor u de medicijnen aanvraagt bij uw huisarts, met daarbij de mogelijkheid om te komen tot ‘synchroniseren’. Door het ‘synchroniseren’ loopt u nooit meer voortijdig uit uw voorraad van uw chronisch te slikken medicatie en dat bespaart u een extra bezoekje aan de apotheek! Tevens krijgt u dan in het vervolg tijdig een bericht van de apotheek dat uw herhaalmedicatie weer voor u klaar staat. Voor deze service is een intakegesprek noodzakelijk. Gaarne zijn we bereid u nadere informatie over deze extra dienstverlening te bieden.

Speciaal voor u bestelde middelen

Wij streven ernaar om zo veel mogelijk middelen op voorraad te hebben. Helaas is dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Doorgaans liggen de bestelde medicijnen na twee werkdagen voor u klaar.

Voor homeopathische, fytotherapeutische middelen en voedingssupplementen dient u in de regel rekening te houden met een besteltijd van drie à vier werkdagen.

Op verzoek wordt u gebeld wanneer het bestelde middel voor u klaarstaat.

Wachttijden

Wij proberen de wachttijden in de apotheek te beperken, maar enige wachttijd is niet te voorkomen.

Dit komt doordat wij:

 • Ieder recept controleren op onder andere juiste dosering, wisselwerking met andere medicijnen en eventuele overgevoeligheden;
 • Zorgen voor belangrijke mondelinge en schriftelijke informatie bij uw medicijn;
 • Bij twijfel of onduidelijkheden –na overleg met u– contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Geneesmiddeluitgifte-automaat

Sinds januari 2020 is er naast de ingang van de apotheek in de gevel een geneesmiddeluitgifte-automaat geplaatst. Via deze automaat kunt u uw chronische medicatie afhalen wanneer het u uitkomt, ook buiten onze openingstijden. Wilt u meer informatie over deze service of wilt u zich hiervoor aanmelden? Vraag dan een van onze medewerkers naar de informatiefolder.

Bezorgservice

Mocht het erg belastend voor u zijn om de medicijnen zelf te halen, dan kunt u beroep doen op onze bezorgservice. Indien u de medicijnen wilt laten bezorgen dan kunt u dit aangeven bij uw huisarts of de apotheek. De bezorgers komen dan bij u langs tussen 15:00 en 18.00 uur.

Vanwege logistieke- en veiligheidsredenen kunt u niet contant afrekenen met onze bezorgers. Is er sprake van een nota dan kan de bezorger het alleen aan u bezorgen, indien u ter plekke een automatische incassokaart ondertekent en aan de bezorger meegeeft. U machtigt zo de apotheek om het bedrag later van uw rekening af te schrijven. U ontvangt aan het begin van de nieuwe maand van de apotheek de nota in de brievenbus.

Maximale aflevertermijn

Veel geneesmiddelen mag de apotheek maar voor een beperkte periode leveren. Dit is regionaal afgesproken, dan wel landelijk wettelijk bepaald.

 • Slaap- en kalmeringsmiddelen: één maand;
 • Meeste andere geneesmiddelen: drie maanden;
 • Medicijnen die de arts voor de eerste keer voorschrijft of langer dan een jaar geleden: twee weken.

Heeft de arts meer voorgeschreven dan de bovenvermelde periodes, dan staat op het apotheeketiket welke hoeveelheid u nog te goed heeft van de apotheek (zie onder ‘uw herhaalrecepten van de apotheek’).

Spreekuren

Een persoonlijk gesprek of medicijnconsult met één van onze apothekers is altijd mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken. Diverse apothekersassistenten hebben zich gespecialiseerd op het gebied van o.a. astma/COPD, diabetes, incontinentie en huid- en wondverzorging. Zij staan met hun advies voor u klaar.

Samenwerking

De apotheek werkt nauw samen met andere zorgverlenende instanties in Leusden, zoals de andere apotheken, huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties (o.a. Beweging 3.0 en Centraalzorg).

Zwangerschap en medicijnen

Niet alle medicijnen kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Geef daarom altijd aan de apotheek door als u zwanger bent of een zwangerschapswens heeft. Krijgt u dan medicijnen voorgeschreven dan controleren wij of dit veilig is. Hetzelfde geldt voor het geven van borstvoeding.

Direct declareren van kosten

Als u uw verzekeringsgegevens aan de apotheek doorgegeven heeft, kunnen wij uw medicijnen rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Door een directe koppeling met de zorgverzekeraars worden u gegevens in de apotheek up-to-date gehouden. Zelfzorggeneesmiddelen (medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn) kunnen in de apotheek contant of met pin afgerekend worden. Voor een aantal genees- en hulpmiddelen die niet direct voor vergoeding in aanmerking komen, kan de arts voor u een machtiging aanvragen bij uw verzekeraar. Zolang de verzekeraar nog niet akkoord is gegaan, dient u het artikel zelf te betalen. De apotheek hanteert bij verkoop van producten ‘Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden‘.

Privacy

Net als artsen hebben ook apothekers en apothekersassistenten een beroepsgeheim. Andere medewerkers (zoals stagiaires en ondersteunend personeel) dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. De gegevens in ons computersysteem zijn uitsluitend toegankelijk voor aangewezen medewerkers van Apotheek de Hamershof.

Uitwisselen van (medicatie)gegevens

In het kader van uw behandeling kan het echter noodzakelijk zijn om met andere instanties (bijv. de dienstapotheek,  ziekenhuisapotheek of laboratorium) uw relevante gegevens uit te wisselen. Dat kan alleen als u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (zie ook de website www.volgjezorg.nl). Wij raden u ten zeerste aan ons deze toestemming te verlenen.

Oude medicijnen / Spuiten en naalden

Oude medicijnen die u niet meer gebruikt, kunt u in de blauwe inzamelbak bij de balie deponeren. Daartoe hebben de apotheken van Leusden in samenwerking met de gemeente een speciale hersluitbare plastic ‘medicijn afval zak’ ontwikkeld. Spuiten en naalden kunt u uitsluitend in een speciale (goed afgesloten!) ‘naaldencontainer’ bij ons inleveren. Zowel de ‘medicijn afval zak’ als de ‘naaldencontainer’ worden kosteloos door ons verstrekt. Bij het inleveren van een volle ‘medicijn afval zak’ of ‘naaldencontainer’ ontvangt u van ons, indien nodig, een nieuw te gebruiken exemplaar. De apotheek draagt zorg voor een correcte wijze van vernietiging van de aangeboden oude medicijnen/spuiten en naalden.

Wat kunnen wij nog meer voor u doen?

 • Advies over (zelfzorg)medicijnen waarvoor geen recept nodig is;
 • Voorlichting over hulpmiddelen (diabetes testmiddelen, incontinentie, wondverzorging etc.);
 • Advies over een juist gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld astma/COPD inhalatoren of glaucoom oogdruppels);
 • Het verstrekken van een medicijnenpaspoort voor als u op reis gaat of een actueel medicatieoverzicht bij een geplande opname in het ziekenhuis;
 • Het verstrekken van een financieel overzicht van reeds verstrekte (genees)middelen;
 • In overleg met uw arts medicatie leveren in een medicijnrol.

 Wat kunt u voor ons doen?

Voor het optimaliseren van onze dienstverlening is het van groot belang dat wij kunnen beschikken over de meest actuele informatie.

U kunt ons daarbij ondersteunen door het melden van:

 • Chronische aandoeningen
 • Allergieën (voor bijvoorbeeld medicijnen, jodium of bruine pleisters)
 • Overgevoeligheden (bijvoorbeeld voor gluten of lactose)
 • Opgetreden bijwerkingen (met name bijwerkingen die niet in de bijsluiter opgenomen zijn)
 • Zelfzorgmiddelen / Voedingssupplementen
 • Wijzigingen in uw medicatie (o.a. het staken van een medicijn of wijzigingen in het gebruik);
 • Wijzigingen in uw lichamelijke conditie (bijv. zwangerschap, borstvoeding. nierfunctie, gastric bypass, sondevoeding of stoma)
 • Wijzigingen in uw persoons- en/of verzekeringsgegevens.

Medicatiebewaking

Geneesmiddelen die u op recept haalt, worden in het computersysteem van de apotheek geregistreerd,  in het zogenaamde medicatiedossier. De apotheek houdt nauwgezet dit medicatiedossier bij. Daarin is ook relevante informatie over o.a. chronische aandoeningen, allergieën, en overgevoeligheden en bijzondere lichamelijke condities verwerkt, voor zover bij ons bekend.

Bij ieder (nieuw) recept wordt nagegaan of het medicijn samengaat met uw andere medicijnen of bepaalde aandoeningen. Zonodig vindt met de arts overleg plaats. Eventueel wordt gekozen voor een ander medicijn of aangepaste dosering.

Kwaliteit

Wij streven ernaar om zo zorgvuldig mogelijk te werken en zorg van hoge kwaliteit te leveren. Heeft u de indruk dat hier niet aan voldaan wordt, laat het ons dan weten. Wij registreren uw klacht en zoeken samen met u naar een oplossing. Wij volgen daarbij de klachtenprocedure zoals deze is opgesteld door de beroepsgroep KNMP. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de website: www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek

Namens alle medewerkers,

dhr. F.L.W.M. Rieter en mevrouw J.Koller, apothekers